MOHON - ISLAMIC FINANCING

Compound Interest Calculator
RM
%

Baki Akhir ( Amaun + Faedah )

RM

RM

RM

Klik di sini untuk melihat jadual pembayaran balik

Kelayakan

Combined family income from RM4,850 and above

Umur pemohon antara 21 hingga 60 tahun

Yuran & Caj

Yuran Pengendalian:
RM75

Duti Setem:
Seperti yang dinyatakan dalam Akta Duti Setem 1949 (Disemak 1989)

Yuran pemprosesan:

2% daripada Jumlah Pembiayaan (Maksimum dihadkan pada RM500)