MANAGEMENT

Pengurusan MD Capital diketuai oleh pasukan berpengalaman bekas jurubank HSBC. Mereka mempunyai pengalaman luas dalam menguruskan portfolio pinjaman peribadi dan Perusahaan Kecil dan Sederhana.

Kakitangan MD Capital terlatih untuk mengendalikan tahap pelanggan yang berbeza. Pembangunan profesional yang berterusan amat penting dalam melengkapkan mereka dengan sikap, kemahiran dan pengetahuan yang betul.

Kami tiada bandingan dalam menyesuaikan produk kewangan untuk memenuhi keperluan pelanggan kami yang canggih.