Bank Negara Malaysia (Bank) telah memberi amaran kepada orang ramai mengenai modus operandi baru-baru ini oleh orang atau syarikat yang menjalankan aktiviti pinjaman wang haram menggunakan lesen pinjaman wang palsu yang kononnya dikeluarkan oleh Bank.

Penipu ini bertujuan untuk memperdaya orang ramai supaya mempercayai bahawa mereka adalah pemberi pinjaman wang berlesen dan untuk memancing orang ramai membuat pembayaran awal untuk pelbagai tujuan berkaitan pinjaman seperti perbelanjaan pentadbiran, duti setem dan yuran guaman.

Aktiviti penipuan ini dipromosikan melalui laman web, media sosial, panggilan telefon, SMS, e-mel atau bentuk komunikasi lain.
Bank Negara Malaysia tidak mengeluarkan lesen pinjaman wang.

Perniagaan pinjaman wang ditadbir di bawah Akta Pemberi Pinjam Wang 1951 dan ditadbir oleh Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan.

Bank Negara Malaysia juga ingin menggesa semua mangsa penipuan kewangan di atas untuk membuat laporan kepada Polis Diraja Malaysia bagi memudahkan siasatan.

Orang ramai diingatkan supaya berwaspada terhadap mana-mana orang atau pihak yang mendakwa dilesenkan oleh Bank Negara Malaysia. Mereka dinasihatkan untuk merujuk kepada senarai institusi yang dilesenkan atau diluluskan di bawah undang-undang yang ditadbir oleh Bank Negara Malaysia sebelum memasuki sebarang transaksi perniagaan atau pelaburan.