KUALA LUMPUR, Malaysia–Peminjam komuniti berlesen (sebelum ini dikenali sebagai pemberi pinjaman wang) semakin menawarkan talian hayat untuk ramai usahawan kecil dan masyarakat.

Pemberi pinjaman komuniti berlesen berpengalaman Mahinder Singh Gill berkata mereka memainkan peranan penting dalam memacu ekonomi dengan memberi perkhidmatan kepada mereka yang tidak dapat memperoleh pinjaman kredit mikro atau bantuan kewangan daripada bank perdagangan dan sumber lain seperti Perbadanan Perusahaan Kecil dan Sederhana.

“Saya percaya bahawa pemberi pinjaman komuniti berlesen menyumbang kira-kira lima peratus daripada jumlah pinjaman negara yang diberikan oleh bank dan institusi kewangan.

“Kira-kira 80 peratus peminjam adalah peruncit yang mengambil pinjaman serendah RM5,000 setiap satu, manakala baki perusahaan kecil dan sederhana atau individu masing-masing berjumlah RM30,000.

“Terdapat sebanyak sepuluh peminjam setiap bulan, menghampiri 3,200 pemberi pinjaman komuniti berlesen di negara ini,” kata Mahinder, yang merupakan bekas jurubank HSBC dan kini pengarah urusan MD Capital Berhad.

Selain itu, pemberi pinjaman komuniti berlesen menawarkan pekerjaan kepada 20,000 rakyat Malaysia.

Mahinder juga merupakan presiden Persatuan Pemberi Pinjam Wang Berlesen Punjabi Malaysia, mewakili 500 syarikat ahli.

Beliau berkata persatuannya yang ditubuhkan sejak 1952 mempunyai rekod yang boleh dipercayai dengan merapatkannya dengan agensi kerajaan dan orang ramai.

“Kami mendidik ahli persatuan kami tentang pematuhan dan perubahan terkini dalam dasar kerajaan, serta membantu mereka dalam pelaksanaannya.

“Kami memudahkan latihan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran mereka untuk kekal berdaya saing.

“Selain itu, kami menjalankan program sosial dan kebajikan secara berkala untuk menyokong masyarakat setempat,” kata Mahinder.

Mahinder menyalahkan persepsi negatif terhadap pemberi pinjaman komuniti disebabkan taktik lengan yang kuat oleh pemberi pinjaman tidak berlesen terhadap peminjam yang gagal membayar balik pinjaman tertunggak.

Oleh itu, pemberi pinjaman secara keliru tidak disukai oleh orang ramai, kerana publisiti buruk daripada mereka yang tidak berlesen.

“Sebagai alternatif pilihan pertama (selepas bank perdagangan yang mematuhi garis panduan peminjaman), pemberi pinjaman komuniti berlesen sangat dicari kerana kami lebih bersimpati terhadap keperluan peminjam.

“Peminjam datang kepada kami sebagai pilihan terakhir untuk mendapatkan pembiayaan untuk permulaan perniagaan, pendidikan, penjagaan kesihatan atau hal peribadi mereka.

“Oleh itu, kami menggunakan budi bicara kami dan cuba untuk menampung mereka sebanyak mungkin,” kata Mahinder, sambil menambah pemberi pinjaman komuniti berlesen menawarkan pinjaman pada kadar faedah terkawal.

Difahamkan bahawa pemberi pinjaman komuniti berlesen menawarkan kadar faedah serendah 1.5 peratus sebulan.

Mahinder berkata bahawa pemberi pinjaman komuniti berlesen memeriksa peminjam berdasarkan keupayaan mereka untuk membayar balik pinjaman; watak mereka yang boleh dipercayai; keadaan pasaran kewangan; ketersediaan cagaran; dan modal pelaburan yang dicari.

"Kami mentadbir proses undang-undang untuk mendapatkan semula pinjaman tertunggak," kata Mahinder, sambil menambah ia dikawal oleh Akta Pinjaman Wang Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan 1951.

Ditemu bual oleh INS Contributors